De Muggenberg

De thuisbasis van de Vedettmobiel is de schuur van de oude boerderij de Muggenberg. Een mooie plek met een kneiter goed verhaal!

De oudste vermelding van Avezaath betreft de schenking van graaf Balderik van een hoeve te Avezaath aan de bisschop van Utrecht in 850 (Oork. St. Utr., nr. 67). Waldger (t), graaf van Teisterbant, zou omstreeks 902 in Avezaath een verblijf hebben gehad (Slichtenhorst), wat vermoedelijk niet meer dan een pied-a-terre geweest zal zijn.

Later zouden de Teisterbantse graven hun woonplaats gehad hebben in de buurt van het tegenwoordige Kerk-Avezaath, welke plaats gunstig gelegen was aan de weg van Tiel naar Wijk bij Duurstede, en waar zij een kerk zouden hebben gebouwd. Sedert die tijd wordt gesproken van Kerk- en Kapel-Avezaath. Mogelijk heeft op de plek, waar nu de boerderij Aldenhaaf is gelegen en die vroeger Alden-Avesaet genoemd werd, het huis van de graven gestaan. Aldenhaaf was een leengoed van de Gelderse vorsten.Het huis is sedert lang verdwenen, slechts de ringgracht rechts van de in de xixde eeuw gebouwde boerderij, is nog over. Behalve Aldenhaaf, stonden hier nog twee andere huizen: de Muggenborch en de Vliegenborch (of-burg).

Het eerste komt in de leenboeken in 1432 voor en de Vliegenberg wordt in 1450 in de leenboeken van Culemborg vermeld. De heren van deze huizen zullen wel geen machtige heren geweest zijn, daarvoor lagen hun huizen te dicht bij elkaar. Vermoedelijk kwamen deze burchten uit één hand.
De oorspronkelijke Muggenborch moet iets noordelijk van de latere boerderij hebben gelegen en had een ringgracht.

Het eerste komt in de leenboeken in 1432 voor en de Vliegenberg wordt in 1450 in de leenboeken van Culemborg vermeld. De heren van deze huizen zullen wel geen machtige heren geweest zijn, daarvoor lagen hun huizen te dicht bij elkaar. Vermoedelijk kwamen deze burchten uit één hand.
De oorspronkelijke Muggenborch moet iets noordelijk van de latere boerderij hebben gelegen en had een ringgracht.

Muggenborch

Achter de huidige Muggenberg ligt de nieuwbouw wijk met de straten Richterhof en Muggenborch. Hier zijn in 2008 belangrijke opgravingen gedaan. De Aldenavesaet, de Muggenborch en de Vliegenborch waren rond 1400 versterkte burchten of huizen. Rond 1960 heeft op de plek waar nu de nieuwbouw wijk is een boerderij gestaan. Het is zeer waarschijnlijk dat op deze plek het versterkte huis de Muggenborch heeft gestaan. De gemeente Tiel gaf opdracht archeologisch onderzoek te verrichten op de plek waar nu de nieuwbouwwoningen staan. Dat was in 2007. Acht archeologen zijn uiterst behoedzaam te werk gegaan. Elk stukje grond is heel secuur onderzocht. Gedurend dit onderzoek bleek het al gauw dat het om een complete plattegrond van een grote Middeleeuwse boerderij ging. (Dat is ca. 500 tot ca. 1500). Dat past dus heel goed in de tijd dat Graaf Waltger deze plaats bij de Linge tot woonplaats had gekozen. om dit gebouw lag een grachtengordel. Dit voor hun eigen veiligheid.

De boerderij was een woonstal gebouw. Dat wil zeggen dat mens en dier in de winter in één ruimte leefden. de afmeting van het gebouw was 32 meter lang en 14 meter breed. De wanden bestonden in die tijd uit gevlochten twijgen die bestreken werden met leem en stro. Het dak moet bedekt zijn geweest met stro. De grootte van de boerderij moet uitzonderlijk worden genoemd omdat in ons land eigenlijk geen boerderijen van zulke afmetingen werden gebouwd. Ook zijn er resten gevonden van dieren. Zoals een bot waarvan een weefkam was gemaakt. Dat betekend ook dat er schapen werden gehouden waarvan men van de wol kleding maakte. Het klinkt gek, maar in die tijd breiden de mannen vaak op een breiraam. Terwijl de vrouwen de wol sponnen op een spintol. Een breiraam is eigenlijk een soort punniken. Het kan heel goed zijn dat dit ook op de Muggenborch is gedaan. Belangrijk was de vondst van de Hanzeschotel (link). Dat betekende dat de bewoners welgesteld moeten zijn geweest. Verder is er een lanspunt van een speer gevonden, en een schrijfstift en een kooltang. Ook een aantal munten uit de dertiende eeuw. Dus twaalfhonderd zoveel. En een schitterende gouden ring die alleen gedragen kon worden door welgestelde mensen.In 1432 was de hertog van Gelre eigenaar. Van 1547 tot 1724 is de Muggenborch in handen geweest van het geslacht van Brakel. Zij bekleedden belangrijke functies zoals dijkgraaf en rechter. Daarna zijn nog verschillende Betuwse geslachten eigenaar geweest.

De Vliegenberg is geheel verdwenen. De huidige Muggenberg daarentegen, daarvan is de schuur bewaard gebleven en is tegenwoordig de thuisbasis van de Vedettmobiel en annsichtkaart.nl.

www.muggenberg.nl - Muggenberg