Disclaimer

Muggenberg Mobile Horecasupply besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website en zijn e-mailberichten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website of e-mail. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten en e-mailberichten.

De informatie op deze website en in onze e-mailberichten, mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.

Terug naar de contactpagina

www.muggenberg.nl - Muggenberg